Bli med på Spleis for Tanya og Johannes

Liv Marit har tatt på seg Admin for spleisen –

Vi tar innsamlingen via korets konto og VIPPS – så hvis du ønsker å støtte innsamlingen så er VIPPS 10490 Bærumkoret