Bærumkoret er er et stort og blandet kor med ca 50 medlemmer. Det gir oss stort spillerom når vi skal velge vårt repertoar og det gir de som hører på en flott musikalsk opplevelse gjennom samklangen i koret.

Vi øver på mandager på Misjonshuset på Høvik fra kl 1900-2130.

Vi har hatt inntaksstopp i flere år, men nå åpner vi opp for nye mannsstemmer, både tenor og bass. Ta kontakt på e-post styret@baerumkoret.no for å avtale prøvesang!
Dirigenten vår er Simon-André Jacobsen

Kommende konserter og opptredener

Konserter

Tid Tittel Sted
08.12.2024 18:00 - 19:30 Julekonsert Høvik Kirke