Om Bærumkoret

Bærumkoret er et av Bærums største blandede kor. Vi har valgt å legge oss på en ‘publikumsvennlig linje’ med musicals, viser, pop, rock og lettere klassisk på repertoaret. Koret består av kvinner og menn med stor aldersspredning.

Bærumkoret liker nye musikalske utfordringer og uttrykksmåter og samarbeider gjerne med andre kor, artister og musikere.  I tillegg til den faste og populære julekonserten i Høvik kirke andre søndag i advent, holder koret flere større og mindre konserter i løpet av året. I koret finner man en sosial gjeng som trives sammen både på øvelser, fester og turer.

​Av musikalske verk koret har fremført kan nevnes: tre verker av «Gloria» i samme konsert i 2023 sammen med D’Kor (Vivaldi, Chilcott og Jacobsen – vår dirigent!), «Messias» i 2018, «Carmina Burana» i 2014, samt Duke Ellingtons «Sacred Concert» i 2012 og 2015.

​De fleste medlemmene kommer fra Bærum, men det er også mange fra Asker, samt noen fra Oslo. Medlemstallet har på det meste vært oppe i 75 medlemmer. I dag er det ca 60 aktive sangere i koret.

​Høsten 2020 bød på mange utfordringer for Bærumkoret som alle andre kor. Vi hadde imidlertid gode øvingslokaler i Bekkestua bibliotek som tillot at halve koret kunne være tilstede hver gang. Den andre halvparten satt hjemme og fikk øvingen overført via strømming over internett. De faste øvingene foregår mandager kl.1900 på Høvik Misjonshus.

Kortversjon av Bærumkorets historie:

Koret springer ut fra det tidligere Bærum Arbeiderpartis kor som ble startet av noen sangglade medlemmer av Bærum Arbeiderparti så tidlig som i 1951. Dirigenten den gang het Else Berntsen Aas.

Ved utgangen av 70-årene var oppslutningen dårlig, og mange medlemmer sluttet. Men noen ildsjeler ønsket å videreføre koret. De bestemte imidlertid at koret skulle være partipolitisk nøytralt og ga det navnet Bærumkoret.

Bærumkoret har i sin nåværende form eksistert siden 1980.